Politika Kvalitete I Zaštite Okoliša | DELT Papir

Osnovna smjernica kompanije je kontinuirano poboljšanje kvalitete higijenskih papirnatih proizvoda, resursa i logistike u cilju razvoja Društva i realizacije profita.

Usvajanjem normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 preuzeli smo i obvezu kontinuiranog unapređivanja i poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem

Temeljni cilj kompanije je razvijanje partnerskih odnosa sa kupcima te kreiranje krajnjeg zadovoljstva kroz odgovore na zahtjeve kupaca.

Organizaciju svojih poslovnih procesa provodimo prema načelima održivog razvoja, zbog čega nastojimo što racionalnije koristiti sve vrste energenata i smanjivati ih u odnosu na jedinicu gotovog proizvoda, istovremeno imajući u vidu što manji utjecaj na okoliš.

Kvaliteta proizvoda rezultat je rada svih zaposlenika, a pojedinačno je svaki zaposlenik odgovoran za obavljanje svojih radnih zadataka te sudjelovanje u neprekidnom poboljšanju i smanjenju utjecaja na okoliš.

Kao tvrtka koja, između ostalog, svoje poslovanje temelji na načelima društvene odgovornosti, zaštitu na radu, zdravlje i sugurnost na radu postavljamo si kao jedan od glavnih ciljeva koji je prisutan 24 sata na dan.

Svi procesi upravljanja kvalitetom i rizicima  moraju biti planirani, provedeni u kontroliranim uvjetima, a rezultati procesa i rizika ocijenjeni u svrhu stalnog poboljšavanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

Zagreb, 08.02.2018.                                                                          Uprava: